Cabbage White ( Pieris rapae )
 
<< Previous                     Superfamily: Papilionoidea    Family: Pieridae     Subfamily: Pierinae                      Next >>
 
French common name: Piéride du chou
 
 Otter Lake, ON   05/05/2012
 
 
Britannia CA   Ottawa, ON  27/07/2012 
 
 
 
Britannia CA   Ottawa, ON  27/07/2012 
 
 
 Fletcher Wildlife Garden   Ottawa, ON  20/09/2010