Bog Fritillary ( Boloria eunomia  ) 
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Arginninae              Next >>
 
French common name: Boloria des tourbières
 
Saint-Louis-de-Marsham, QC  14/06/2011

Saint-Louis-de-Marsham, QC  13/06/2012

 
Saint-Louis-de-Marsham, QC  18/06/2011Saint-Louis-de-Marsham, QC  18/06/2011